Witamy w POP System Strona główna POP SystemPanel Administracyjny Odczyt poczty przez WWW
| Użytkownik: anonimowy | Status: wylogowany | Zaloguj |

Konta e-mail
Serwery WWW/MySQL
Regulamin usług
Pomoc techniczna
SpamBlocker - opis
Autoryzacja e-mail

Poczta przez WWW
Panel Administracyjny

Polityka prywatności
Polityka antyspamowa
Kontakt z nami  Pomoc techniczna online
W przypadku problemów nieopisanych tutaj, ew. problemów z wysłaniem poczty z własnej skrzynki e-mail, prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego (wysyłka na adres: info@pop.pl) lub zadzwonić na numer 607675463.

Spis treści:
 1. zmiana hasła subkonta email na serwerze,
 2. zmiana hasła głównego usługi.
 3. opis konfiguracji kont pocztowych w POP System®,
 4. korzystanie z filtrów pocztowych - walka ze spam-em,
 5. natychmiastowe raportowanie RSS o przesyłkach odrzuconych,
 6. POP ZombieSpamBlocker - bardzo bezpieczny filtr pocztowy (tzw. greylisting),
 7. POP SpamBlocker - tzw. whitelisting,
 8. dodawanie kont e-mail i aliasów do serwerów oraz kont indywidualnych,
Przydatna pomoc w formacie PDF:
 1. opis tworzenia bezpiecznych dobrych haseł - Bezpieczne hasło 116 KB,
 2. ważne informacje dla osób rozsyłających dużo maili - Jak nie zostać spamerem? 351 KB.


UWAGA !!!

Jeśli masz włączone jakiekolwiek filtry i nagle przestały docierać do Ciebie e-maile, które do tej pory docierały, jest wysoce prawdopodobne, że adres/serwer nadawcy został dodany do listy spamerów. W celu wybielenia (autoryzacji) adresu nadawcy, skorzystaj ze strony https://spamblocker.pop.pl - problem zniknie, poczta będzie przychodzić bez problemu,

pod warunkiem, że masz aktywną listę autoryzowanych nadawców (białą)

- sprawdź w Panelu Administracyjnym swojego konta: https://ssl.pop.pl/site/?body=login

  Korzystanie z filtrów pocztowych - walka ze spam-em

Zalecamy również zapoznanie się z Działem Polityka antyspamowa w pop.pl

Na skróty:

Każde konto pocztowe w POP System® posiada możliwość korzystania z indywidualnych i globalnych filtrów pocztowych, które w ogromnym stopniu ograniczają lub całkowicie eliminują, otrzymywanie niechcianej korespondencji na konta pocztowe. Użytkownik samodzielnie decyduje, jaką pocztę chce otrzymywać, a jaka ma być odrzucana przez jego skrzynkę pocztową.

Co to jest spam?

Spam-em określa się wiadomość przesłaną do jednego bądź wielu adresatów. Treść wiadomości nie jest istotna. Z reguły są to reklamy, zaproszenia do udziału w promocjach, oferty, itp. Istotne jest to, że nie jesteśmy zainteresowani otrzymywaniem takich maili, a często wręcz protestujemy przeciw otrzymywaniu takich śmieci.

Niestety spamerzy są bezwzględni, zaśmiecają skrzynki coraz bardziej, co ciągnie za sobą coraz bardziej radykalne środki ochrony (eskalacja blokad), a to z kolei przynosi niekorzystny efekt w postaci utrudniania komunikacji, również zwykłym użytkownikom.

Główne metody walki ze spam-em

Walkę z tym zjawiskiem można podzielić na 2 główne grupy:
 • likwidacja źródła (nadawcy spamu)
 • likwidacja SPAMu u odbiorcy.

Likwidacja źródła wymaga znacznie więcej czasu i energii, a polega na wysyłaniu skarg do administratorów sieci, skąd przyszedł spam. Nie zawsze jest to możliwe, a przy dużej intensywności rożnych źródeł, jest to po prostu przysłowiowa "walka z wiatrakami".

Filtry pocztowe POP System® umożliwiają bardzo skuteczną walkę ze spamem u odbiorcy.

Rodzaje filtrów pocztowych w POP System®

Użytkownik każdego konta pocztowego ma do dyspozycji 8 rodzajów filtrów pocztowych:
 1. Systemowy filtr blokujący po adresie e-mail (nadawcy blokowani centralnie)
 2. Prywatny filtr blokujący po adresie e-mail (nadawcy blokowani indywidualnie)

 3. Systemowy filtr blokujący po adresie IP RBL (nadawcy blokowani centralnie)
 4. Prywatny filtr blokujący po adresie IP RBL (nadawcy blokowani indywidualnie)

 5. Systemowy filtr blokujący po domenie odwrotnej nadawcy RevRBL (nadawcy blokowani centralnie)

 6. Lista autoryzowanych nadawców po adresie e-mail (nadawcy autoryzowani indywidualnie) - umożliwia przyjmowanie poczty, od nadawców występujących, na którejkolwiek czarnej liście. Należy wpisać adres nadawcy lub jego domenę - poczta zostaje bezwarunkowo przyjęta !.

 7. POP SpamBlocker tzw. whitelisting
 8. POP ZombieSpamBlocker tzw. greylisting
Chęć korzystania z każdej z tych list, ustala się indywidualnie i samodzielnie w Panelu administracyjnym danego konta, pod adresem: https://ssl.pop.pl/site/?body=login, wpisując odpowiedni login i hasło dla konfigurowanego konta.

Aktywacja/deaktywacja filtrów pocztowych

Aby włączyć/wyłączyć poszczególne filtry należy się zalogować do Panelu Administracyjnego danego konta
https://ssl.pop.pl/site/?body=login, podając login i hasło, a następnie przejść do menu "Filtry pocztowe".

Aktywacja odpowiedniego filtru polega na zaznaczeniu opcji w kolumnie "Aktywacja" i kliknięciu "Ustaw filtrowanie poczty". Deaktywacja polega na usunięciu znacznika i kliknięciu "Ustaw filtrowanie poczty". Przeglądanie/modyfikacje możemy dokonywać klikając na odpowiedni link [przeglądanie/edycja] w module "Filtry pocztowe".

Opis i zakres działania poszczególnych filtrów pocztowych

POP ZombieSpamBlocker

Filtr najnowszej generacji. W chwili obecnej ponad 95% przesyłek email, to spam, który pochodzi z zawirusowanych komputerów innych użytkowników Internetu (tzw. farm zombie). ZombieSpamBlocker skutecznie eliminuje te śmieci, ze skutecznością bliską 100%.

ZombieSpamBlocker wstrzymuje pierwszą przesyłkę i powoduje wysłanie informacji/polecenia do serwera wysyłającego pocztę do nas, o powtórne wysłanie maila za kilka minut. Jeśli nastąpi taka próba, adres nadawcy dopisywany jest automatycznie na systemową białą listę, a mail przekazywany do skrzynki odbiorcy. Całość procesu odbywa się automatycznie, bez udziału nadawcy i odbiorcy maila i praktycznie eliminuje możliwość nieotrzymania istotnej przesyłki

Filtr ten jest domyślnie aktywny na każdym koncie i nie zalecamy jego wyłączania, ponieważ prawdopodobieństwo odbicia pożądanego maila jest minimalne, a skuteczność w eliminacji spamu z tzw. farm zombie bliska 100%.
POP SpamBlocker

Filtr antyspamowy, chroniący nie tylko przed spamem, ale i wirusami oraz robakami.

Zasada działania filtru polega na przyjmowaniu korespondecji email wyłącznie z adresów wpisanych na białą listę (listę autoryzowanych nadawców).

Każdy użytkownik, który chce z Tobą korespondować, musi być jednorazowo autoryzowany, samodzielnie przez stronę https://spamblocker.pop.pl lub przez Ciebie w panelu administracyjnym konta/serwera

Poczta od nieautoryzowanych nadawców, jest zawsze zwracana/odbijana, z komunikatem o konieczności autoryzacji przez stronę https://spamblocker.pop.pl.

Poczta autoryzowanych nadawców (znajdujących się na białej liście), zawsze jest akceptowana i dostarczana do Twojej skrzynki.

Autoryzacja przez stronę https://spamblocker.pop.pl polega na przepisaniu 6-znakowego losowego kodu autoryzacji. Eliminuje to spam, robaki i wirusy, a nie stanowi specjalnego utrudnienia dla człowieka, tym bardziej, że procedura jest jednorazowa (dla każdej pary NADAWCA<=>ODBIORCA).

Prawidłowa autoryzacja nadawcy powoduje automatyczne dopisanie adresu email nadawcy, do listy autoryzowanych nadawców danego odbiorcy. Odbiorca (Ty) otrzymuje zawiadomienie mailem, o dopisaniu nowego nadawcy (zawiadomienia można wyłączyć w Panelu Adm.). Odbiorca może samodzielnie "hurtowo" autoryzować adresy i całe domeny przez swój Panel Adm.

Systemowe filtry blokujące

- po adr. email
- po adr. IP (RBL)
- po domenie odwrotnej (RevRBL)
Filtrów systemowych nie można samodzielnie modyfikować. Można je jedynie włączyć/wyłączyć, lub przeglądać w poszukiwaniu konkretnego adresu. Jeśli np. chcemy sprawdzić, czy na liście nie występuje przypadkiem nadawca, z którym korespondujemy.

Uwaga ! Jeśli chcesz korzystać z filtru systemowego, a korespondujesz ze spamerskimi rejonami internetu, np. z Chinami, Rosją, Koreą, Brazylią, itp. Zalecamy wpisanie nadawców z którymi korespondujesz do listy autoryzowanych nadawców (WHITE LIST). Unikniesz w ten sposób przypadkowej możliwości zablokowania poczty do Ciebie, gdyby np. domena nadawcy zostałaby nagle uznana za spam-erską, a przy takim ustawieniu można dalej korzystać bez przeszkód z filtru systemowego (centralnego).

Filtr systemowy po adresie email/domenie - na liście nadawców blokowanych znajduje się ok. 100.000 adresów spamerów, od których poczta nie jest przyjmowana. Wielką zaletą korzystania z tego filtru jest jego automatyczna i ciągła aktualizacja przez serwer (np. co 5 minut). Filtr ten łączy się z różnymi systemami antyspamowymi i automatycznie aktualizuje nowe wpisy. Każdy serwer uczestniczący w takim systemie antyspamowym (w tym wszystkie serwery POP System®), zgłasza do serwera centralnego wszystkie przypadki spamu od siebie, a pozostałe przestają również przyjmować pocztę z adresu zgłaszanego (źródła spamu). Takie wspólne działanie jest bardzo skuteczne, ponieważ spam zgłoszony przez serwer jednego dostawcy usług, nie jest automatycznie przyjmowany przez inne systemy. Każdy email, który przyjdzie z adresów występujących na liście jest odbijany do nadawcy z adnotacją "SPAMFILTER: Wlaczony filtr antyspamowy - wymagana autoryzacja, odwiedz adres https://spamblocker.pop.pl / Your email rejected, please visit given URL https://spamblocker.pop.pl". Na liście znajdują się adresy ewidentnych i niereformowalnych spamerów.

Po adresie IP RBL - w momencie połączenia zdalnego serwera, z serwerem POP System® następuje sprawdzenie, czy adres IP nadawcy znajduje się na liście adresów IP w bazie spamerów. Jeśli adres jest obecny, połączenie takie jest odrzucane. Metoda bardzo skuteczna, od czasu kiedy spamerzy zaczęli wysyłać spam z fikcyjnych domen, ale z tego samego serwera.

Po domenie odwrotnej RevRBL - jest to bardziej wyrafinowana generacja filtru RBL. Serwer POP System® w momencie przyjmowania poczty ze zdalnego serwera, sprawdza jaki adres IP posiada nadawca, a następnie dokonuje konwersji z IP, na tzw. domenę odwrotną (reverse domain) i sprawdza, czy domena występuje w spisie adresów, od których odrzuca się połączenia. Korzyści z tej odmiany filtru, są ogromne, ponieważ jednym wpisem np. domena.grupy.spamerow.pl można, zablokować wszelkie spam-hosty (zombie), nie wpisując pracochłonnie wszelkich możliwych zakresów IP (tysiace IP) do filtra RBL, i co najważniejsze w filtrze lądują wszelkie kolejne nowe zakresy IP, zdecydowanie oszczędzając pracy administratorom serwerów POP System® :)))

W połowie lutego 2005, funkcjonalność filtru revRBL została rozszerzona o funkcję odrzucania przesyłek, które przychodzą z hostów (serwerów) ze źle skonfigurowaną domeną odwrotną (revDNS) lub jej brakiem. Pozwoliło to praktycznie wyeliminować (do 96% w statystykach) spam pochodzący z komputerów zombie.

Coraz częściej spamerzy wykorzystują tzw. farmy zombie, czyli zarażone robakami komputery nieświadomych użytkowników, podłączone na stałe do sieci internet (np. w Polsce: neostrada, internetDSL itp). Takie komputery tworzą ogromne siatki serwerów do spamowania, sterowane przez jednego spamera. Tu również doskonale sprawdza się RevRBL, ponieważ dosłownie kilkoma wpisami, można zablokować ogromne podsieci użytkowników nie wnikając w ich adresy IP, a tylko w grupę do której należą np. domena.grupy.spamerow.pl.

Zalecamy włączenie powyższych filtrów (aktywacja w Panelu Administracyjnym Twojego konta), w przypadku, gdy otrzymujesz dużo spamu.
Prywatne filtry blokujące

- po adr. email
- po adr. IP (RBL)
Wersja filtrów z możliwością samodzielnego tworzenia i edycji list adresów o własnościach analogicznych do filtrów systemowych.

Prywatny filtr blokujący po adresie e-mail (nadawcy blokowani indywidualnie) - poczta od nadawców umieszczonych na liście będzie odrzucana z komunikatem: "SPAMFILTER: Wlaczony filtr antyspamowy - wymagana autoryzacja, odwiedz adres https://spamblocker.pop.pl / Your email rejected, please visit given URL https://spamblocker.pop.pl". Filtrować można po całych domenach (wpis: domena_spamera.pl), jak i po pojedynczych adresach email (wpis: uzytkownik@domena_spamera.pl).

Uwaga ! Adres który jest wyświetlany jawnie w nagłówku w spamerskich listach jest najczęściej adresem fałszywym. Wobec czego na listę należy wpisywać adres z ukrytego nagłówka, pola:

Return-path: <adres@spamera.com>.

Aby wyświetlić ukryty nagłówek maila w Outlooku należy użyć kombinacji klawiszy ctrl+F3. Wg tego właśnie pola filtr blokuje spamerską korespondencję.

Filtr jest prywatną lista nadawców blokowanych tylko przez Twoje konto email. Ilość wpisów na tej liście jest ograniczona. Listę tworzy każdy użytkownik indywidualnie. Każdy email, który przyjdzie z adresów występujących na liście jest odbijany do nadawcy z adnotacją "SPAMFILTER: Wlaczony filtr antyspamowy - wymagana autoryzacja, odwiedz adres https://spamblocker.pop.pl / Your email rejected, please visit given URL https://spamblocker.pop.pl".

Ze względu na ograniczenia ilościowe listy prywatnej, ewidentny spam prosimy przesyłać (funkcją: prześlij dalej jako załącznik) na adres naszej komórki zajmującej się nadużyciami: abuse@pop.pl. Przesłany spam, po analizie, zasili globalną bazę, przez co chronić będzie pozostałych użytkowników przed otrzymaniem podobnych śmieci. Zależy nam, aby nie powielać wielokrotnie tych samych wpisów u każdego użytkownika w filtrach prywatnych, ponieważ powielanie odbija się niekorzystnie na wydajności filtrowania.

Prywatny filtr blokujący po adresie IP RBL (nadawcy blokowani indywidualnie) - listę adresów tworzymy sami i możemy ją dowolnie modyfikować i przeglądać. Poczta od nadawców umieszczonych na liście będzie odrzucana z komunikatem: "SPAMFILTER: Wlaczony filtr antyspamowy - wymagana autoryzacja, odwiedz adres https://spamblocker.pop.pl / Your email rejected, please visit given URL https://spamblocker.pop.pl". Filtrować można po pojedynczych adresach IP (wpis: 69.6.23.10), jak i po zakresach (wpis: od 69.6.23.10 do 69.6.23.200).

Uwaga ! W filtrowaniu IP nie jest istotny adres e-mail nadawcy maila, a wyłącznie jego adres IP. Metoda filtrowania po adresie IP wykazuje się dużą skutecznością w stosunku do spamerów, którzy często zmieniają domeny (fałszują), a spamują z tego samego adresu IP (przypisanego na stałe do ich łącza).

Na listę należy wpisywać adres z ukrytego nagłówka, IP pogrubionym tekstem, w nawiasach kwadratowych i okrągłych:

Received: from host.spamera ([69.6.23.10]
:64992 helo=host.spamera)
  by foo.pop.pl with smtp (POP SMTP)
  id 19mdiL-000EIx-RB
lub
Received: from host.spamera ([69.6.23.10]
:64992 helo=host.spamera)
  by main.pop.pl with smtp (POP SMTP)
  id 19mdiL-000EIx-RB
Uwaga ! Powyższe linie "Received" są zawinięte.

Czytanie nagłówków, wymaga trochę wprawy, ponieważ spamerzy celowo dodają do nagłówków fałszywe bloki "Received". Faktyczny adres nadawcy znajduje się, w bloku, który jest podobny do powyższego (w okolicach POP SMTP i id emaila).

Aby wyświetlić ukryty nagłówek maila w Outlooku należy użyć kombinacji klawiszy ctrl+F3. Wg tego właśnie pola filtr blokuje spamerską korespondencję.
Lista autoryzowanych nadawców Narzędzie niezbędne w przypadku korzystania z powyższych list blokujących. Tzw. WHITE LIST (biała lista nadawców) została stworzona na potrzeby wykluczania blokowania niektórych nadawców z czarnej listy. Np. jeśli prowadzimy korespondencję z kimś, kto znalazł się na którejkolwiek liście blokującej, bezsensowne byłoby wyłączenie korzystania z całej ogromnej listy, żeby korespondować z jednym nadawcą. W takiej sytuacji musielibyśmy zacząć przyjmować znowu spam od innych nadawców.

Listę adresów tworzymy sami i możemy ją dowolnie modyfikować i przeglądać. Poczta od nadawców umieszczonych na liście będzie bezwzględnie przyjmowana, nawet mimo występowania na listach blokujących. Filtrować można po całych domenach (wpis: domena_autoryzowana.pl), jak i po pojedynczych adresach email (wpis: uzytkownik@domena_autoryzowana.pl).

Dodawanie adresów/domen do listy:
 • przez Panel Administracyjny (wymaga logowania) - w module Filtry pocztowe - można dodawać pojedyncze adresy i całe domeny,
 • przez stronę https://spamblocker.pop.pl (nie wymaga logowania) - ale można dodawać wyłącznie pojedyncze adresy. Nadawca może dodać się sam i nie absorbować Twojego czasu :)
 • przez Panel Administracyjny (wymaga logowania) - w module Statystyki blokad - można dodawać pojedyncze adresy.
Lista autoryzowanych nadawców jest listą nadrzędną i jeśli adres/domena jest umieszczona na tej liście, to przesyłki dotrą, nawet w przypadku, gdy adresy nadawców są umieszczone na dowolnych listach blokujących (po e-mail i IP). Zapobiega ona odrzucaniu poczty od nadawców pożądanych, którzy znaleźli się na listach blokujących (e-mail, IP RBL lub RevRBL).

Jak skutecznie bronić się przed spamem?

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu dla wszystkich użytkowników, stąd właśnie wprowadziliśmy tak wyrafinowane narzędzia filtrujące, pozwalające na samodzielne podjęcie decyzji czego chcemy, a czego nie. Najskuteczniejsza obecnie metoda, to włączenie SpamBlocker-a. Alternatywnymi rozwiązaniami, jest włączenie pozostałych fitrów w odpowiednim zestawie i konfiguracji.

Jeśli np. otrzymujemy dużo spamu z yahoo.com, hotmail.com, lycos.com, itp, możemy dopisać całe domeny (bez znaku @) do prywatnego filtra blokującego, a na listę autoryzowanych nadawców dopisać ew. nadawców z tych pojedynczych adresów, z którymi prowadzimy korespondencje. Takie ustawienie gwarantuje na, że żadna inna poczta, niż oczekiwana, nie zaśmieci nam konta. Tak samo można postąpić z domenami nadrzędnymi/krajowymi spamerów. Jeśli nie spodziewamy się korespondecji z określonego kraju, a jest on ogniskiem spamu (wg Twojej opinii), można śmiało zablokować takich nadawców. spam w ilościach hurtowych, często otrzymywany jest:

 • z Tajwanu => domena tw
 • z Chin => domena cn
 • z Rosji => domena ru
 • z Brazylii => domena br
 • z Korei => domena kr
 • i innych krajów/domen, ale nie ma na to reguły.

Równie skuteczną metodą obrony, jest blokowanie spamerów po adresie IP (RBL) lub domenie odwrotnej (RevRBL) spam serwera. Blokada taka nie pozwala na przesłanie jakiegokolwiek maila z danego adresu IP, niezależnie, jaką domenę spamer wpisze w nagłówku. Dlatego takich blokad polecamy używać rozważnie, ponieważ dostawcy internetu, bardzo często do jednego adresu IP, przyporządkowują wiele domen i w ten sposób można pozbawić się oczekiwanej poczty. Jednak w stosunku do ewidentnych spamerskich IP, jest to najskuteczniejsza metoda.


Zastrzegamy, że wszelkie blokady nadawców, użytkownicy dokonują samodzielnie i na własną odpowiedzialność. POP System® nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nie otrzymania przez odbiorcę ważnej informacji (maila), w związku z aktywacją dowolnej blokady nadawcy tego maila, przez użytkownika. (par. 2, pkt. 2.17 Regulaminu użytkownika Sieci POP System)

© POP.PL 1998-2024