Witamy w POP System Strona główna POP SystemPanel Administracyjny Odczyt poczty przez WWW
| Użytkownik: anonimowy | Status: wylogowany | Zaloguj |

Nasza oferta
Konta e-mail
Serwery WWW/MySQL
Rejestracja domen
Regulamin usług
Pomoc techniczna
SpamBlocker - opis
Autoryzacja e-mail

Poczta przez WWW
Panel Administracyjny

Polityka prywatności
Polityka antyspamowa
Kontakt z nami  Pomoc techniczna online
Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konfiguracji usług dostępnych w POP.PL.

W przypadku problemów nieopisanych tutaj, ew. problemów z wysłaniem poczty z własnej skrzynki e-mail, prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego (wysyłka na adres: info@pop.pl) lub zadzwonić na numer 607675463.

Spis treści:
 1. zmiana hasła subkonta email na serwerze,
 2. zmiana hasła głównego usługi.
 3. opis konfiguracji kont pocztowych w POP System®,
 4. korzystanie z filtrów pocztowych - walka ze spam-em,
 5. natychmiastowe raportowanie RSS o przesyłkach odrzuconych,
 6. POP ZombieSpamBlocker - bardzo bezpieczny filtr pocztowy (tzw. greylisting),
 7. POP SpamBlocker - tzw. whitelisting,
 8. dodawanie kont e-mail i aliasów do serwerów oraz kont indywidualnych,
 9. użytkowanie dodatkowych kont FTP na serwerach
 10. zabezpieczenie adresu e-mail na stronie WWW (przed robotami skanującymi),
 11. katalogi chronione WWW (na hasło),
 12. definiowanie własnych stron błędów HTTP,
 13. aktywacja oraz korzystanie z subdomen i subserwerów.
Przydatna pomoc w formacie PDF:
 1. opis tworzenia bezpiecznych dobrych haseł - Bezpieczne hasło 116 KB,
 2. ważne informacje dla osób rozsyłających dużo maili - Jak nie zostać spamerem? 351 KB.  Aktywacja oraz korzystanie z subdomen i subserwerów
     Wszystkie serwery w ofercie POP.PL® posiadają możliwość aktywacji subdomen, dla posiadanych domen oraz subserwerów. Dostęp do ustawień znajduje się w Panelu Administracyjnym [http://setup.pop.pl], po zalogowaniu na konto główne serwera, w sekcji "Ustawienia domen". Ilość możliwych subdomen oraz subserwerów zależna jest od posiadanej wersji serwera i podana jest w Panelu w sekcji "Ustawienia domen" oraz na stronie porównania opcji serwerów.

     Stworzenie subdomeny polega na aktywacji nowej domeny na podstawie posiadanej.

Posiadamy np.:
 1. nasza_firma.pl
 2. nasza_firma.com.pl
 3. nasza_firma.pop.pl
Możemy utworzyć subdomeny dla powyższych, np.:
 1. serwis.nasza_firma.pl
 2. sklep.nasza_firma.com.pl
 3. itp.
Pod stworzonymi subdomenami, można utworzyć niezależne serwisy internetowe WWW, z pełną obsługą kont pocztowych w tych subdomenach.

Aby uruchomić niezależny serwis WWW, oparty na subdomenie lub domenie dodatkowej, należy aktywować subserwer wskazując podkatalog serwera głównego, który ma być katalogiem głównym subserwera. Jeśli katalog nie istnieje, należy go wcześniej stworzyć. Subserwery mogą być tworzone wyłącznie w katalogach o jeden niższych od /www, w drzewie FTP lub w katalogach równoległych do /www, w drzewie FTP. Dokładne informacje, gdzie należy utworzyć podkatalogi, w przypadku Twojego serwera, znajdziesz w Panelu w menu "Ustawienia domen". Przykład:
 1. www.nasza_firma.pl wskazuje na /www
 2. zakładamy katalog /www/sklep
 3. aktywujemy subdomene sklep.nasza_firma.pl
 4. aktywujemy subserwer www.sklep.nasza_firma.pl na katalogu /www/sklep
Oczywiście subserwery można aktywować nie tylko z subdomenami, ale również z nowymi domenami zewnętrznymi. Tutaj umożliwiamy rejestracje domen zewnętrznych. Nowa domena, po rejestracji, pojawia się w Panelu Administracyjnym i można ją wykorzystywać do stworzenia kolejnych subdomen oraz subserwerów.

  Opis sekcji "Ustawienia domen" w Panelu Administracyjnym

Każda procedura aktywacji subdomen/subserwerów przebiega dwuetapowo. W pierwszej fazie dodajemy zadania do kolejki, a następnie uruchamiamy kolejkę zadań. Czas od uruchomienia kolejki zadań, do ich ukończenia wykonywania przez system, to ok. 5 minut.

Sekcja "Ustawienia domen" składa się z 4 modułów:
 1. Obsługiwane domeny,
 2. Dodaj subdomenę,
 3. Aktywuj subserwer,
 4. Kolejka operacji do wykonania.
ad. 1.
"Obsługiwane domeny" - lista domen, które obsługuje nasz serwer. Znajduje się tam informacja o nazwie domeny, aktualnym przekierowaniu jej na konkretny katalog, typie domeny, oraz terminie ważności.

W drugiej kolumnie (przed nazwami domen) mogą pojawiać się ikony usuwania subdomen (tylko wtedy gdy taka operacja jest możliwa). Również przed ścieżkami przekierowań mogą pojawiać się ikony usuwania przekierowań (subserwerów).

Aby zmienić przekierowanie domeny na inny podkatalog, należy w pierwszej wykonywanej kolejce usunąć niepotrzebne przekierowanie, a w następnej kolejce utworzyć nowe, dla tej domeny.


Przy nazwach domen oraz ścieżkach przekierowań, znajdują się kolorowe kwadraty opisujące aktualny stan danego parametru (aktywność/zmianę/usuwanie).

ad. 2.
"Dodaj subdomenę" - moduł umożliwiający aktywację subdomen, na podstawie dowolnej posiadanej domeny wyższego poziomu.

Aby aktywować subdomenę należy podać jej pierwszy człon w polu nazwy, wybrać domenę wyższego poziomu z listy (dla której będziemy aktywować subdomenę) i kliknąć "Dodaj". W przypadku przekroczenia limitu domen pola modułu stają się nieaktywne. Dodana subdomena, jeśli nie było błędów, zostanie dodana do kolejki operacji i po odświeżeniu strony pojawi się w module "Kolejka operacji (ad. 4.)" na górze strony. W tym momencie można dodawać kolejne operacje lub uruchomić kolejkę. Po uruchomieniu kolejki, sekcja "Ustawienia domen" przez ok. 5 minut jest nieaktywna (do czasu wykonania zadań z kolejki).

Ilość możliwych aktywacji zależna jest od rodzaju wykupionego serwera i podawana jest nad wierszem aktywacji (Limit/Wykorzystano). Aktywowana domena jest kontrolowana również pod względem długości, ilości członów, oraz zgodności znaków i norm RFC.

ad. 3.
"Aktywuj subserwer" - za pomocą tego modułu można aktywować subserwery dla wcześniej stworzonych subdomen lub zarejestrowanych domen zewnętrznych.

Aby aktywować subserwer należy wybrać domenę do aktywacji, oraz odpowiadający jej podkatalog, a następnie kliknąć "Ustaw przekierowanie". Jeśli katalogu nie ma na liście, należy zalogować się przez FTP i założyć katalog o poziom niżej od /www, a następnie odświeżyć sekcję "Ustawienia domen" i wybrać go z listy rozwijalnej katalogów. Po dodaniu przekierowania do kolejki, można dodawać kolejne operacje lub uruchomić kolejkę. Po uruchomieniu kolejki, sekcja "Ustawienia domen" przez ok. 5 minut jest nieaktywna (do czasu wykonania zadań z kolejki).

Ilość możliwych aktywacji subserwerów zależna jest, od rodzaju wykupionego serwera i podawana jest nad wierszem aktywacji (Limit/Wykorzystano).

ad. 4.
"Kolejka operacji do wykonania" - pojawia po odświeżeniu strony po dodaniu subdomeny lub subserwera do kolejki. Pokazuje listę zaplanowanych zadań, które zostaną wykonane w kolejności na liście, po kliknięciu "Uruchom kolejkę operacji". Przed uruchomieniem kolejki, można usunąć wszystkie zadania z kolejki lub dowolne pojedyncze zadanie, którego nie chcemy wykonać, pod warunkiem, że nie wywoła to kolizji z innymi ustawieniami. W przypadku kolizji serwer wyświetli odpowiedni komunikat.

Aktywowana subdomena lub subserwer stają się w pełni funkcjonalne, po ok. 7 min. po uruchomieniu kolejki.


Tematy pokrewne:
© POP.PL - http://pop.pl - 1998-2022