Witamy w POP System Strona główna POP SystemPanel Administracyjny Odczyt poczty przez WWW
| Użytkownik: anonimowy | Status: wylogowany | Zaloguj |

Nasza oferta
Konta e-mail
Serwery WWW/MySQL
Rejestracja domen
Regulamin usług
Pomoc techniczna
SpamBlocker - opis
Autoryzacja e-mail

Poczta przez WWW
Panel Administracyjny

Polityka prywatności
Polityka antyspamowa
Kontakt z nami  Pomoc techniczna online
Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konfiguracji usług dostępnych w POP.PL.

W przypadku problemów nieopisanych tutaj, ew. problemów z wysłaniem poczty z własnej skrzynki e-mail, prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego (wysyłka na adres: info@pop.pl) lub zadzwonić na numer 607675463.

Spis treści:
 1. zmiana hasła subkonta email na serwerze,
 2. zmiana hasła głównego usługi.
 3. opis konfiguracji kont pocztowych w POP System®,
 4. korzystanie z filtrów pocztowych - walka ze spam-em,
 5. natychmiastowe raportowanie RSS o przesyłkach odrzuconych,
 6. POP ZombieSpamBlocker - bardzo bezpieczny filtr pocztowy (tzw. greylisting),
 7. POP SpamBlocker - tzw. whitelisting,
 8. dodawanie kont e-mail i aliasów do serwerów oraz kont indywidualnych,
 9. użytkowanie dodatkowych kont FTP na serwerach
 10. zabezpieczenie adresu e-mail na stronie WWW (przed robotami skanującymi),
 11. katalogi chronione WWW (na hasło),
 12. definiowanie własnych stron błędów HTTP,
 13. aktywacja oraz korzystanie z subdomen i subserwerów.
Przydatna pomoc w formacie PDF:
 1. opis tworzenia bezpiecznych dobrych haseł - Bezpieczne hasło 116 KB,
 2. ważne informacje dla osób rozsyłających dużo maili - Jak nie zostać spamerem? 351 KB.
  Katalogi o ograniczonym dostępie - na hasło, adres IP, itp.

Serwery WWW w POP System® posiadają możliwość założenia katalogów o ograniczonym dostępie. Usługa jest udostępniana w pakiecie podstawowym. Nie ma ograniczeń ilości, chronionych katalogów w pojedynczym serwerze WWW.

Katalogi na hasło mają wiele zastosowań, np. jeśli chcemy udostępniać dokumenty ściśle określonej grupie osób np.:

 • cenniki hurtowe, niewskazane zazwyczaj, aby były ogólnie dostępne,
 • użytkownicy płacą za informacje publikowane na stronie,
 • inne informacje, które nie powinny być ogólnie dostępne.

Aby pobrać dowolny dokument z chronionego katalogu, należy podać ustaloną nazwę użytkownika i hasło dostępu. Można również dodatkowo ograniczać dostępność dla określonych adresów IP.

Stworzenie chronionego katalogu nie wymaga specjalnych skryptów wbudowanych w strony WWW, wystarczy umieścić plik w chronionym katalogu i automatycznie jest on chroniony. Dotyczy to również wszystkich innych plików umieszczonych w chronionym katalogu, np. *.jpg, *.gif, *.doc, *.xls i itd.

  Sposób konfiguracji katalogu chronionego.

W naszym przykładzie stworzymy katalog chroniony pod adresem:
http://twoja-domena.pop.pl/private

Konfiguracja katalogu składa się 3 elementów:
 1. Utworzenie katalogu, który bedziemy chronić w dowolnym miejscu drzewa katalogów poniżej /www, w naszym przykładzie /www/private
 2. Utworzenie pliku kontroli dostępu (w katalogu /www/private) o nazwie .htaccess (plik musi posiadać kropkę z przodu). Przykładowa zawartość pliku .htaccess opisana w dalszej części.
 3. Utworzenie pliku użytkowników/haseł. Opis w dalszej części.

ad. 1. Katalog tworzymy za pomocą dowolnego klienta FTP, np. Windowsa Commandera, za pomocą komendy F7, wpisujemy nazwę katalogu, w przykładzie "private",

ad. 2. Do utworzenia pliku .htaccess wymagany jest najprostszy edytor tekstu, np. Notatnik z Windowsa. Stworzony plik należy nazwać .htaccess i skopiować go na serwer do katalogu /www/private (w tym przykładzie).

Przykłady wpisów, w pliku kontroli dostępu .htaccess:

# Dostęp wg nazwy użytkownika i hasła

#---początek------------------------------------------------------

 # Informacja wyświetlana w okienku autoryzacji
 AuthName "Strefa chroniona serwera"

 # Rodzaj autoryzacji
 AuthType basic

 # Ścieżka dostępu do pliku z hasłami
 # XXX - Twój numer serwera w POP System(R)
 AuthUserFile hosts/vXXX/files/www/private/passwords

 # lub w przypadku serwerow nowej generacji (z indywidualnym adresem IP)
 # należy wpisac inna sciezke do pliku (korzeniem ftp jest /data/....)
 AuthUserFile /data/www/private/passwords
			
 # Zezwolenie dla wszystkich użytkowników 
 require valid-user

 # lub chcesz, aby tylko niektórzy z pliku haseł mieli dostęp
 #require uzytkownik1, uzytkownik2, uzytkownik3

 # dyrektywa zabraniająca odczytać plik haseł przez www
 # Jeśli pominiemy poniższe linie każdy będzie mógł wyświetlić
 # sobie plik haseł wpisując np.:
 # http://twoja-domena.pop.pl/private/passwords
 
 <Files "passwords">
 	 Order allow,deny
 	 Deny from all	
 </Files>
 
#--koniec--------------------------------------------------------


# Dodatkowo możemy udostępnić katalog wszystkim użytkownikom
# zabraniając niektórym:

#---początek------------------------------------------------------

 # Zezwalamy wszystkim
 Order allow,deny
 Allow from all

 # Lista tych, którzy nie maja dostępu
 Deny from 62.244.111.1
 Deny from 62.244.111.2

#---koniec--------------------------------------------------------


# Lub odwrotnie, możemy udostępnić katalog niektórym
# użytkownikom, zabraniając wszystkim innym:

#---początek------------------------------------------------------

 # Zabraniamy wszystkim
 Order deny,allow
 Deny from all

 # Lista tych którzy maja dostęp
 Allow from 62.244.111.1
 Allow from 62.244.111.2

#---koniec--------------------------------------------------------


# Możliwe jest ustawienie uwzględniania warunków
# dyrektywy są następujące:

#---początek------------------------------------------------------

 # jeśli mają być spełnione wszystkie warunki
 satisfy all

#---koniec--------------------------------------------------------


# Lub zadowala nas spełnienie jednego warunku:

#---początek------------------------------------------------------

 # musi być spełniony dowolny warunek 
 # (użytkownik/hasło lub adres IP lub ...)
 satisfy any

#---koniec--------------------------------------------------------


UWAGA !
Po ostatniej linii pliku .htaccess należy wstawić znak nowej linii [ENTER].

Możliwe są również inne dyrektywy w pliku .htaccess. Zainteresowanych kierujemy do dokumentacji serwera Apache http://www.apache.org. Jednak nie wszystkie (z pełnej specyfikacji serwera Apache), są obsługiwane przez serwery POP System®.

ad. 3. Utworzenie pliku haseł.

W naszym przykładzie plik haseł nazywa się passwords i należy go skopiować do przykładowego katalogu /www/private. Do tego pliku należy skopiować nazwy użytkowników i hasła dostępu w układzie:

Przykładowa zawartość pliku haseł: passwords

uzytkownik1:zaszyfrowane_haslo1
uzytkownik2:zaszyfrowane_haslo2
uzytkownik3:zaszyfrowane_haslo3


UWAGA ! Plik haseł nie może zawierać żadnych dodatkowych znaków: spacji czy innych znaków niewidocznych (na początku lub końcu linii) oraz pustych linii. Od pierwszej linii pliku, każda para użytkownik/hasło, musi znajdować się w osobnej linii. Po ostatnim znaku ostatniej linii, należy wstawić znak nowej linii [wcisnąć ENTER] i zapisać plik.

Poszczególne linie pliku haseł uzyskujemy logując się do
Panelu Administracyjnego. Następnie wybieramy z menu "Katalogi chronione", a następnie wpisujemy użytkownika i jego hasło. Kliknięcie "Szyfruj hasło", spowoduje wygenerowanie w jednej linii pary: użytkownik:hasło. Całą linię należy skopiować do pliku haseł. Tak postępujemy dla każdego użytkownika, który będzie miał korzystać z katalogu chronionego.

Stronę chronioną z naszego przykładu wywołujemy: http://twoja-domena.pop.pl/private. Aby wyświetliła się zawartość należy podać dane (nazwę użytkownika i hasło) podane przy szyfrowaniu hasła w Panelu Administracyjnym.

Stosowana tutaj metoda logowania typu Basic, nie umożliwia wylogowania w klasycznym tego słowa rozumieniu, a więc wylogowanie następuje dopiero po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki internetowej. Inaczej mówiąc, po prawidłowym zalogowaniu, każdy powrót na stronę chronioną nie wymaga już ponownego logowania, aż do zamknięcia okien przeglądarki.


Tematy pokrewne:
© POP.PL - http://pop.pl - 1998-2022