Witamy w POP System Strona główna POP SystemPanel Administracyjny Odczyt poczty przez WWW
| Użytkownik: anonimowy | Status: wylogowany | Zaloguj |

Konta e-mail
Serwery WWW/MySQL
Regulamin usług
Pomoc techniczna
SpamBlocker - opis
Autoryzacja e-mail

Poczta przez WWW
Panel Administracyjny

Polityka prywatności
Polityka antyspamowa
Kontakt z namiPolityka antyspamowa w pop.pl
 • pop.pl - Internetowe Systemy Sieciowe jest bezwględnym przeciwnikiem spamu i spamowania, co wiąże się z radykalnym zwalczaniem tego zjawiska, we wszelkich jego formach. Stosujemy szereg sprawdzonych metod, pozwalających na skuteczne ograniczenie ilości, a nawet całkowite wyeliminowanie niechcianej korespondencji (spamu), na kontach naszych użytkowników.

Edukacja antyspamowa
 • Użytkownicy pop.pl
  Staramy się, już od pierwszych kontaktów z naszymi użytkownikami, zapoznawać ich z problemem spamu i spamowania, przestrzegając jednocześnie przed dokonywaniem, typowych błędów marketingowych, najczęściej powodowanych przez niewiedzę, a polegających na wysyłaniu niezamówionych materiałów do innych użytkowników sieci. Konsekwencją takiego procederu, jest zazwyczaj blokada domeny klienta w zdalnych systemach, a co za tym idzie, niemożność wysyłania poczty e-mail. W bardziej skrajnych przypadkach może nastąpić zablokowanie, całego serwera dostawcy usługi (w tym wypadku pop.pl). Dalszymi poważniejszymi konsekwencjami takiej sytuacji, może być usunięcie spamującego użytkownika z serwera pop.pl, ze względu na naruszenie regulaminu (działanie na szkodę dostawcy usługi), oraz wystąpienie przez pop.pl o odszkodowanie, do spamującego użytkownika, za poniesione straty w związku z blokadą serwera.

 • Spamerzy zewnętrzni
  W przypadku otrzymania sygnałów od naszych użytkowników, o otrzymywaniu przez nich spamu, w miarę możliwości, oprócz typowych działań restrykcyjnych (wpisów adresów nadawców do filtrów globalnych), staramy się również zgłaszać proceder spamowania, odpowiednim komórkom, zajmującym się nadużyciami (u nadawców spamu), ew. samodzielnie wyjaśniamy takie przypadki z nadawcami. Potrzebna jest do tego dobra wola nadawcy i chęć wyjaśnienia zdarzenia, oraz sygnały, że był to przypadek, a nie działanie z premedytacją przez nadawcę.
Dowolność korzystania z ochrony antyspamowej przez użytkowników pop.pl
 • Każdy użytkownik pop.pl, ma dobrowolną, samodzielną i indywidualną możliwość włączenia ochrony przed spamem, w momencie aktywacji dowolnego konta e-mail, jak również później oraz możliwość wyłączenia lub ograniczenia ochrony w dowolnym momencie, za pomocą Panelu Administracyjnego serwera. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji blokad/filtrów, znaleźć można w pomocy technicznej OnLine.

  Przy aktywacji każdego konta e-mail, filtry są domyślnie wyłączone (z wyjątkiem ZombieSpamBlocker) i włączenie ich, następuje przez jednoznaczne zaznaczenie opcji chęci korzystania z ochrony antyspamowej.
Zakres uprawnień (zaufanie) i technologia działania ochrony antyspamowej
 • Zakres działania
  W systemie funkcjonują filtry indywidualne i globalne.

  Wpisy indywidualne użytkownik dokonuje / aktywuje / deaktywuje, we własnym zakresie.

  Wpisów globalnych dokonuje administrator serwera pop.pl.

  ZombieSpamBlocker wstrzymuje pierwszą przesyłkę i powoduje wysłanie informacji/polecenia do serwera wysyłającego pocztę do nas, o powtórne wysłanie maila za kilka minut. Jeśli nastąpi taka próba, adres nadawcy dopisywany jest automatycznie na systemową białą listę, a mail przekazywany do skrzynki odbiorcy. Całość procesu odbywa się automatycznie, bez udziału nadawcy i odbiorcy maila i praktycznie eliminuje możliwość nieotrzymania istotnej przesyłki

  Aktywacja i korzystanie z filtrów globalnych przez użytkownika, opiera się na zaufaniu/akceptacji wszelkich wpisów blokujących na liście globalnej, wpisanych przez administratora (zaufanie do administratora). Wpisy globalne dokonywane dokonywane są przy stwierdzeniu dokonania nadużycia/spamu przez nadawcę i mogą być wpisami dożywotnimi. Decyzja o wykreśleniu z listy spamerów należy wyłącznie do administratora. Jeśli użytkownik nie zgadza się z wpisem globalnym, może wyłączyć określony filtr globalny, lub wpisać nadawcę na białą listę (WHITELIST) nadawców autoryzowanych, co wykluczy nadawcę, z globalnej listy spamerów, dla danego odbiorcy.

  Administrator pop.pl nie blokuje żadnej poczty. Filtry aktywowane są wyłącznie samodzielnie i indywidualnie, dla każdego konta e-mail, przez właścicieli kont (z wyjątkiem ZombieSpamBlocker, aktywnego domyślnie - możliwością wyłączenia).

 • Technologia
  Blokowanie spamu/śmieci odbywa się na poziomie sesji SMTP, to jest w momencie łączenia się serwera nadawcy, z serwerem pop.pl. Określenie potencjalnej zawartości przesyłki następuje, po uzyskaniu przez serwer informacji, o adresie e-mail / domenie / adresie IP nadawcy e-maila. W przypadku, gdy adres e-mail / domena / adres IP nadawcy występuje na czarnych listach w systemie pop.pl, podejmowana jest akcja odrzucenia lub nie, takiego e-maila.

  Odrzucenie następuje tylko przypadku, gdy adresatem jest użytkownik, posiadający zaktywowaną daną listę blokującą i nadawca nie znajduje się na jego białej liście, nadawców autoryzowanych (WHITELIST).

 • Źródła informacji o spamerach - aktualizacja filtrów globalnych
  pop.pl wykorzystuje wiele źródeł do aktualizacji informacji o spamerach (aktualizacja filtrów), m. in.:
  - zgłoszenia własnych użytkowników,
  - spamtrapy (pułapki spamu),
  - informacje automatyczne z systemów antyspamowych (RBL),
  - oraz informacje od innych dostawców Internetu z Polski i ze Świata, o zauważonych przez nich nadużyciach.

Zgłaszanie nadużyć dokonanych przez użytkowników pop.pl lub spamu z zewnątrz
 • Wszelkie uwagi co do polityki antyspamowej lub nadużycia sieciowe dotyczące pop.pl, należy zgłaszać na adres abuse@pop.pl. W korespondencji prosimy dokładnie opisać zdarzenie, a przypadku spamu należy dołączyć kompletny dowód spamu (e-mail), w postaci załącznika (opcja "wyślij jako załącznik" w Outlooku). Konieczne są pełne, ukryte nagłówki spamu-dowodu.
Szersze informacje dotyczące zjawiska spamu i ochrony przed nim
© POP.PL 1998-2024